چهارشنبه، 30 جوزا 1403
سازمان  امنیت و همکاری اروپا نشستی در اترش برگزار کرد

سازمان امنیت و همکاری اروپا نشستی در اترش برگزار کرد

سازمان امنیت و همکاری اروپا روز دوشنبه ۱۴ جواز

 

سازمان امنیت و همکاری اروپا روز (دوشنبه، ۱۴جوزا) نشست «حقوق زنان افغانستانی؛ مشکل منطقه‌ای با تاثیر جهانی» را به درخواست و مدیریت سفیر مقدونیه شمالی در سازمان امنیت و همکاری اروپا را در ویانا پایتخت اتریش، با حضور نمایندگان کشورهای مختلف از جمله ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی شورای حقوق بشر برای افغانستان؛ برگزار کرد.

اشتراک‌کنندگان نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا، از پیامدهای‌ بی‌توجهی به حقوق زنان و دختران در افغانستان هشدار داده و گفته‌اند که نقض حقوق زنان افغانستانی می‌تو...

زنان قربانی ازدواج اجباری

زنان قربانی ازدواج اجباری

نرگس (مستعار) پدرم کراچی دارد،او که سال هاست برای بزرک نمودن ما زحمت می کشد،اکنون توانایی اش را از دست داده است

موهایم را می بافد که دروازه حویلی باز شد پدرم با چندخانم موسفید داخل آمدن من با مادرم به پدرم خیره شدیم پدرم گفت بفرماید خانه این نرگس دخترم است نرگس برای مهمان ها چای بیآور.

من با دو برادرم شوخی کردم مهمان های ناشناس برای شکایت از شوخی شما آمده است.دلم شور می زند.مگر این هاکسیت، رفتم برای پذیرایی همینکه وارد خانه شدم پدرم صدا زد این عروس شماست،

دنیا برایم تنگ وتاریک شد نمیدانستم چی بگویم به طرف پدرم دیدم که مرا با اشاره سر فهماند تا دست این زن را ببوس 

برای شال و انگشتر آروده بودن، بعداز رفتن مهمان ها برای پدرم گریه و عذر نمودم پدر جان مگر این شخص را نمی شناسم چطور زنش شوم،

پدرم گفت طالبا گفتن دختران جوان را برای نکاح می برند.نمی توانم بیشتر از این در خانه نگهداری کنم بهتر است عروسی کنی.

امروز برای گرفتن طلاق خود آمدم چون من تازه خبر شدم که پدرم مرا بخاطری قرض هایش به شوهر داده است مگر چطور پدری باشد که چنین جفا به حق دخترش کند.

اینجا برای من حق طلاق هم نمی دهد چون شوهرم رضایت به طلاق ندارد 

او خود چهار دختر دارد که هم سن وسال من است بعداز عروسی زمانیکه فاطمه دختر خانم شوهر من به خانه من آمد. و برای پدرش گفت تا خانه آمده وجویایی احوال مادرش شود. من آن زمان فهمیدم که شوهرم زن دیگری هم دارد. بعد از آن تصمیم گرفتم تا طلاق بیگرم .

در افغانستان حتا ما دختران حق نفس کشیدن را نداریم این ظلم در حق ما زنان ودختران هرگز پایانی ندارد.

نمیدانم بعداز این سرنوشت من چی خواهد شد.

رسانه راحیل بازتاب دهنده حقایق شماست همه ی هویت شما محفوظ خواهد ماند.

بازدیدها: 36881

رسانه‌ی راحیل

راحیل نیوز